2. Pangunahing Tagapag-isketing ng Pagtuturo - Rating ng Tigas ng Suporta ng bukung-bukong 20 - 45

9 produkto

9 produkto


 • Baguhan Skater ng Baguhan, Mas madalas na Pag-isketing Aralin 2 hanggang 3 beses sa isang linggo.
 • Kailangan ng Mga Skate ng Larawan upang Manindigan sa Mas Mataas na Paggamit.
 • Bilang karagdagan ang mas mataas na antas ng tigas ay inirerekomenda para sa mas mataas at mas matandang tagapag-isketing.
 • Suporta sa bukung-bukong - Marka ng Stifness Sa pagitan ng 20 hanggang 45
 • Waltz Jump
 • Nag-iisang Salchow
 • Single Toe Loop
 • Ipasa ang Patuwid na Paikutin
 • Paatras na Paikot na Paikutin
 • SKATE CANADA
 • Star 1,2
 • USFSA
 • Snowplow Sam 1,2,3
 • Pangunahing 1,2,3,4